Porodní přání po letech vymazlené, ale přesto stále doplňované, učím se od vás

pirko

PORODNÍ PŘÁNÍ

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Jméno pro dceru/syna:

Vážený personále, vybrala jsem si vaši porodnici na základě doporučení rodičů,
kteří u vás byli spokojeni a oceňovali váš respektující přístup.
Budu velmi ráda, když i má přání přijmete s pochopením. Děkuji.

Prosím, aby:

 • pokud je to jen trochu možné, přeji si, aby otec dítěte a dula mohli být se mnou nepřetržitě v průběhu porodu i při příjmu, při sepisování dokumentace může podat všechny informace otec dítěte

 • bylo dbáno na mé soukromí a klid a bylo mi umožněno porodem procházet pokud možno vlastním tempem a bez zásahů

 • abych mohla mít během porodu i vlastní oděv

 • v případě komplikací či nutnosti provést jakýkoliv zásah jsem byla předem informována a chci, aby byl vyžádán můj souhlas tak, abych se mohla podílet na rozhodování o dalším postupu, nebudu-li schopna rozhodovat osobně, přeji si, aby za mne mluvil můj manžel, protože je seznámen s mými postoji

 • u porodu a především po něm při seznamování s dítětem byl co nejmenší počet osob, pokud možno o mě pečovala jen jedna PA, nepřeji si účast studentů (studentek)

 • nepřeji si odnášení dítěte z mé přítomnosti, případná nutná vyšetření pouze za přítomnosti mne nebo otce dítěte

Prosím, abych v první době porodní:

 • musela podstoupit minimální počet vnitřních vyšetření a bude-li to možné, aby všechna vyšetření v průběhu mého porodu prováděla pouze jedna osoba – porodní asistentka po dohodě kvůli mému uvolnění

 • se mohla rozhodnout o provedení nebo neprovedení klystýru podle konkrétní potřeby

 • nepodstupovala amniotomii bez informovaného souhlasu

 • při monitorování srdeční činnosti dítěte měla možnost změnit polohu

 • mohla sama požádat o medikamenty k tlumení bolesti nebo urychlující porod, ale nebyly mi nabízeny

 • mohla k tišení bolesti využívat masáže a úlevové techniky a pozice, volný pohyb, vanu, sprchu, balón apod.

 • mohla mít ticho, přítmí a klid a možnost volného pohybu, jsou pro mne velmi důležité, prosím, abych byla rušena co nejméně

Prosím, aby v druhé době porodní:

 • mi byla umožněna volnost pohybu, volba polohy ke tlačení, ke které spontánně dospěji, ráda bych měla (pokud nebudu rodit do vody) k dispozici žíněnku a porodní stoličku nebo vak

 • mi nebyla provedena preventivní epizotomie, dám přednost přirozenému natržení

 • mi nebyla podávána farmaka pro posilování porodní činnosti infuzí fyz. roztoku nebo oxytocinu

 • mi bylo umožněno tlačení dle vlastních pocitů, o instrukce ke tlačení si požádám

 • bylo jen tlumené osvětlení při vypuzování dítěte

 • v případě nutného císařského řezu – bezprostředně po porodu převzal dítě do péče otec (ihned vzít do náruče, být u ošetření, zajišťovat veškerou další péči)

Prosím, aby ve třetí době porodní:

 • se placenta mohla odloučit přirozeně bez podpory léků

 • pupečník mohl dotepat

 • bezprostředně po porodu bylo miminko přiloženo na mé tělo „kůží na kůži“ a přikryto naší dekou a všechna vyšetření byla provedena na mém těle a nebude-li to možné, v přítomnosti otce

 • nebude-li to nutné, miminku nebyly odsávány hleny

 • miminko bezprostředně po porodu nebylo umyto, rozhodnu o mytí sama

 • nebyla používána žádná kojenecká kosmetika ani oleje

 • Kanavit byl podán v kapkách a až po úspěšném přisátí

 • zvážení miminka bylo odloženo až po bondingu, měření miminka bych ráda odložila až na dobu, kdy budeme opouštět porodnici

 • na oddělení šestinedělí jsme odešli spolu s miminkem

V ______________ dne ____________

Podpis rodičů: _________________________________________

POPORODNÍ PŘÁNÍ – PÉČE O NOVOROZENCE

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Jméno pro dceru/syna:

Vážený personále, vybrala jsem si vaši porodnici na základě doporučení rodičů,
kteří u vás byli spokojeni a oceňovali váš respektující přístup.
Budu velmi ráda, když i má přání přijmete s pochopením.

Budeme s otcem dítěte rádi za maximální podporu našich rodičovských kompetencí. Děkujeme.

Prosím, aby na oddělení šestinedělí:

 • miminko bylo stále u mě, na mém těle, o vše si požádám

 • bylo maximálně podporováno kojení pouze dle potřeb miminka a zvyšována moje kompetence se o něj starat a kojit ho bez pomůcek a dokrmování

 • nebylo miminko odnášeno a vyšetřováno mimo pokoj beze mne, nebudu-li schopna okamžité péče o něj, přeji si, aby bylo v péči otce, pokud budou vyšetření vyžadovat odchod z pokoje, bude dítě vždy jeden z nás doprovázet

 • v případě císařského řezu si přeji maximální podporu kontaktu s dítětem

 • jsem měla plný roaming-in, nejlépe na nadstandardním pokoji s nepřetržitou přítomností otce

 • nebylo miminko bez mého (ev. otcova) vědomí a souhlasu jakkoli dokrmováno, pokud by miminko muselo dostávat jakoukoli jinou stravu ze zdravotních důvodů, ráda bych ho dokrmovala osobně, případně, aby mu stravu podával otec

 • nebyl pupeční pahýl odstraňován, chci ho nechat odpadnout

V ______________ dne ____________

Podpis rodičů: _________________________________________