Porodní přání po letech vymazlené, ale přesto stále doplňované, učím se od vás

pirko

 

Obecná přání:

* dbát na soukromí rodičů a zejména rodičky, při sepisování dokumentace může podat všechny informace otec dítěte

* nepřetržitou účast mého manžela a duly v průběhu porodu (i při příjmu)

* používat podle přání vlastní oděv

* nechat porod postupovat pokud možno vlastním tempem a bez zásahů

* v případě komplikací či nutnosti provést jakýkoliv zásah chci být předem informována a chci, aby byl vyžádán můj souhlas tak, abych se mohla podílet na rozhodování o dalším postupu, nebudu-li schopna rozhodovat osobně, přeji si, aby za mne mluvil můj manžel, protože je seznámen s mými postoji

* co nejmenší počet dalších osob u porodu, pokud možno péče jedné PA, nepřeji si účast studentů (studentek), po narození dítěte prosím o soukromí

* nepřeji si odnášení dítěte z mé přítomnosti, případná nutná vyšetření pouze za přítomnosti mne nebo otce dítěte

* v těhotenství mi působí potíže poloha vleže na zádech, žádám proto vždy o umožnění jiné než této polohy

První doba porodní – přání:

* možnost doprovodu být v blízkosti rodičky po celou dobu porodu a po porodu

* přeji si minimální počet vnitřních vyšetření a bude-li to možné, aby všechna vyšetření v průběhu mého porodu prováděla pouze jedna osoba – porodní asistentka po dohodě kvůli uvolnění

* klystýr bude nebo nebude proveden podle konkrétní potřeby

* oholení hráze není nutné

* nepřeji provádět amniotomii bez informovaného souhlasu

* při monitorování srdeční činnosti dítěte si přeji mít možnost změnit polohu

* nepřeji si nabízení medikamentózního tlumení bolesti ani urychlující porod, ale v případě změny názoru prosím, aby mé žádosti bylo vyhověno

* k tišení bolesti využiji masáže a úlevové techniky, budu tedy využívat volný pohyb a různé úlevové pozice, vanu, sprchu, balón, masáže apod.

* přeji si mít možnost doplňování tekutin, ev. malého jídla (hroznový cukr, čokoláda) dle potřeb

* ticho, přítmí a klid a možnost volného pohybu jsou pro mne velmi důležité, prosím, abych byla rušena co nejméně

* nechci podávat atb preventivně, pouze při pozitivním nálezu streptokoka

* v případě odtoku plodové vody žádám maximálně možnou dobu vyčkávat a nevyvolávat porod

Druhá doba porodní

* ráda bych rodila do vody, konečné rozhodnutí učiním podle situace

* volnost pohybu, možnost svobodné volby polohy ke tlačení, a to v poloze, ke které spontánně dospěji, ráda bych měla (pokud nebudu rodit do vody) k dispozici žíněnku a porodní stoličku

* nepřeji si provedení preventivní epizotomie, dám přednost přirozenému natržení

* nepřeji si posilování porodní činnosti infuzí fyz. roztoku nebo oxytocinu

* tlačení dle vlastních pocitů, instrukce ke tlačení pouze v případě přání matky

* preferuji tlumené osvětlení při vypuzování dítěte

* v případě komplikací během porodu mne prosím informujte o veškerých zásazích

* v případě nutného císařského řezu – přeji si, aby bezprostředně po porodu převzal dítě do péče otec (ihned vzít do náruče, být u ošetření, zajišťovat veškerou další péči)

Třetí doba porodní

* přeji si, aby se placenta odloučila přirozeně bez podpory léků

* pupečník si přeji nechat dotepat, pupeční pahýl podvázat tkanicí nebo gumou (ne svorkou)

* uvítáme bezprostřední přiložení miminka na tělo matky „kůží na kůži“ a přikrytí

* nebude-li to nutné, neodsávat hleny

* miminko bezprostředně po porodu neumývat, pouze zabalit do pleny

* nepoužívat žádnou kojeneckou kosmetiku

* všechna vyšetření provádět na těle matky nebo v přítomnosti otce

* Kanavit prosíme podat v kapkách

* nepřeji si cévkovat

* se zvážením miminka žádám počkat 1 – 2 hodiny po porodu, měření miminka bych ráda odložila až na dobu, kdy budeme opouštět porodnici.

* odchod rodičů na oddělení šestinedělí s miminkem

POPORODNÍ PLÁN

Obecná přání:

* dbát na soukromí rodičů a zejména rodičky

* po porodu si přeji nepřetržitou účast mého manžela

* odchod na oddělení šestinedělí s miminkem a dále pak miminko stále u mně

* po celou dobu pobytu v porodnici si nepřeji vyšetřování miminka mimo pokoj, bude vždy v přítomnosti matky, nebude-li matka schopna okamžité péče, přeji si, aby bylo v péči otce, prosím o dítě ihned po porodu k sobě na pokoj, cítím se dostatečně schopná se o něj také postarat, pokud toho nebude schopná já, postará se o něj otec

* v případě císařského řezu si nepřeji být přeložena na JIP, pokud to bude možné

* plný roaming-in, v případě možnosti na nadstandardním pokoji s nepřetržitou přítomností otce

* nepřeji si, aby miminko bylo bez mého (ev. manželova) vědomí a souhlasu jakkoli dokrmováno, pokud by miminko muselo dostávat jakoukoli jinou stravu ze zdravotních důvodů, ráda bych ho dokrmovala osobně, případně, aby mu stravu podával otec

* pupeční pahýl neodstraňujte, chci ho nechat odpadnout

* chci být předem informovaná o všech úkonech, prováděných s mým dítětem, nechci, aby dítě bylo kamkoli odnášeno bez našeho vědomí, pokud to budou vyšetření vyžadovat, bude je vždy jeden z rodičů doprovázet a to po předešlé konzultaci o nutnosti vyšetření či zákroku

* v případě dobrého zdravotního stavu matky i dítěte, žádám o propuštění nejpozději po 72 hodinách od porodu