Kdo je dula

 

Pojmenování  „dula“ vzniklo z řeckého slova s významem pomocnice. V souvislosti se ženou – zkušenější matkou, která pomáhala novým matkám s kojením a péčí o novorozence, použila poprvé tento termín americká antropoložka Dana Raphael.

kyt

Dnes se používá i pro označení ženy, která pomáhá jiným ženám před a během porodu.
V minulosti bývalo běžné, že rodičku při porodu doprovázely ženy (v některých částech světa se tento zvyk udržel dodnes). Kromě porodní báby to bývaly jinak blízké ženy – matka, sestra, přítelkyně .. Tuto tradici dnes znovuoživují duly. Dnes již speciálně vyškolené ženy, jež poskytují především psychickou, emocionální (ale někdy i fyzickou) oporu těhotné ženě, podávají jí potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí a snaží se přispět k dobrému životnímu začátku celé nové rodiny.

Dula vnímá porod jako jeden ze stěžejních okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, se v budoucnu zásadně odráží na jejich sebevědomí, na jejich celoživotním vztahu k sobě a dítěti, na dítěti samotném, na atmosféře v rodině a globálně pak v důsledku i na celé společnosti. Dula zná fyziologii porodu a snaží se porozumět emocionálním potřebám každé jednotlivé rodící ženy jako svébytné a originální bytosti. Dula totiž zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pečuje profesionálně o ženu, která si tuto službu vybrala a přeje. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Dula provádí doporučení týkající se životosprávy v těhotenství, spolupracuje na přípravě porodního plánu. Kromě stěžejní péče o záležitosti spojené se samotným porodem, by měla i po něm správně podporovat matku při zahájení kojení, předávat zkušenosti s péčí o dítě a někdy zajišťuje i drobnou pomoc v domácnosti.

Dalo by se říci, že dula ženě pomáhá se vstupem do světa matky. Hledají společně prostředky, jak jí tuto klíčovou zkušenost usnadnit. Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nenahrazuje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, napomáhá efektivní komunikaci mezi rodičkou a lékaři. Tvoří doprovod během porodu, provádí masáže, pomáhá ženě podle jejích přání  s volbou polohy a nefarmakologických úlevových prostředků během porodu, podává informace potřebné pro poučené rozhodnutí ženy, např. i v případě nutnosti lékařského zásahu. Žena si během porodu musí být nejen jistá profesionály, kteří by uměli zvládnout případné komplikace, ale potřebuje i klid, povzbuzení a drobné služby. A když má porodní zdravotní personál práci s matkou nebo s miminkem, dula může rodičce svou přítomností a klidnými slovy nadále dodávat pocit bezpečí. Uvědomuje si, jak silně intimním aktem je porod a svou přítomností dává ženě možnost si tuto intimitu uchránit i mysticky zvnitřnit.

kyt2

Podle mého názoru by dula měla svou práci vnímat jako naplňující zkušenost, měla by být empatická ale rozhodná a zároveň otevřená názorům jiných. Důležitá je schopnost umět lidi sbližovat, hledat společnou řeč. Musí umět naslouchat a dotýkat se, když je to vhodné a mlčet, když je třeba být ticho. Důležité je také umět si zachovat odstup, být „nad věcí“, nevztahovat vše na sebe v situaci, kdy je žena tak emočně vypjatá. Má být klidná,  a přesto angažovaná.
Za důležité lze považovat jakési skryté vědomí toho, že nejsou věci jen černé a bílé, dobré a zlé. Že i narození ne zcela zdravého dítěte, všechny špatné prožitky se po správném a citlivém zpracování mohou jevit v budoucnu jinak. S tím souvisí i nutnost absence jakýchkoli rasistických či xenofobních postojů u duly a s tím dále související tolerance k odlišným názorům a životních postojů jiných kultur.

Dula ale pracuje také s otcem a dalšími členy rodiny. Partner bývá rodičce samozřejmě při porodu velikou a často nejsilnější oporou, ale i on ho prožívá jako velice silný citový zážitek a je pro něj proto obtížné, aby s chladnou hlavou reagoval a vždy věděl, jak své ženě pomoci, a to i po absolvování užitečného předporodního kurzu. Tuto pragmatickou, zklidňující, ale zároveň žensky empatickou roli hraje při porodu dula. Partnera při porodu podporuje a pokud si to on přeje, může mu poradit, jak ženě co nejúčinněji pomáhat. U porodu dula rodičku nepřetržitě provází, je však diskrétní a snaží se nezasahovat, vycítí-li, že si to žena či dvojice nepřeje.
Její služby jsou užitečné jak prvorodičkám, tak matkám, jež přivádějí na svět druhé a další děti. Často dulu vyhledávají např. páry, které s prvním porodem nebyly spokojené a chtějí to při dalším změnit.