Zdraví

Nemůžeme být vyvolení, nic takového neexistuje. Toto přesvědčení vede snadno k vykupitelství, přesvědčení o existenci dobra a zla, mentalitě bodu spásy. Mentalita bodu spásy začíná v náboženství, které tvrdí, že v určitém bodě někdo přijde a zachrání vás. Odevzdali jsme někomu svoji sílu, aby vyřešil naše problémy. Zříkáme se osobní zodpovědností. Dáváme pryč svoji sílu a dovolujeme jim, aby nás chránili. Tak zapomínáme, že to všechno můžeme zvládnout sami. Vezmeme svoji sílu a dáme ji něčemu nebo systému, aby se ten systém o nás postaral. To je duchovní lenost.

(Tiokasin Ghosthorse)

fireflies