Dula

Období kolem porodu se jeví jako jedinečný čas, kdy jsou ženy neobyčejně otevřené změně. Je to formativní vývojové stadium s potenciálem jak pro pozitivní, tak pro negativní výsledek. Vzhledem k matčině nové fyzické i emoční vnímavosti může mít péče o ni i o její dítě dlouhodobě přínosný, nebo naopak škodlivý účinek na její sebepojetí, vztah s otcem dítěte, společnou péči o dítě i na obraz, jaký si o něm vytvoří, jakož i na jejich vlastní emoční pohodu. Přestože porod zabírá v životě rodiny jen relativně krátký časový úsek, jde o období velikého stresu a potřebnosti. Tuto situaci není možné vrátit zpátky.

(M. Klaus, H. Kennel, P. Klaus – Porod s dulou)
doula