Ceník mých služeb

a tady malé zamyšlení nad ním pro zvídavé

Poplatky za mé předporodní, porodní a poporodní služby:

  • úvodní schůzka pro ujasnění Vašich představ o spolupráci (30 – 45 min) – zdarma
  • předporodní setkání (může jich být více) sloužící k přípravě na porod a mateřství, k podpoře v řešení otázek, které přinesete, pomoc při sestavení porodního přání, z kterého budou vyplývat jasné představy o průběhu porodu – 500 Kč/hod
  • další služby jako masáže apod. – 500 Kč/hod
  • 24hodinová porodní pohotovost – začíná od ukončeného 37. týdne těhotenství a zahrnuje mou připravenost vyrazit k porodu během 2 hodin od telefonické domluvy s Vámi. Dále jsem Vám v této době 24 hodin denně telefonicky k dispozici pro online či telefonické konzultace – 5000 Kč. Tuto částku je možno uhradit po ukončení této služby (v případě následného doprovodu u porodu je možno uhradit společně s platbou za porod).
  • doprovod u porodu, poporodní setkání věnované proběhlému porodu, základům další péče o miminko, drobné konzultace v šestinedělí –  5000 Kč
  • další setkání a služby po porodu – 500 Kč/hod
  • při cestách nad 50 km (obě cesty celkem) připočítávám náklady na dopravu – 10 Kč/km
  • při cestách nad 1 hodinu započítávám čas strávený na cestě – 250 Kč/hod
  • rodiče hradí porodní balíček oblečení, testy apod., vše co může být vyžadováno porodnicí

O případných skutečnostech omezujících porodní pohotovost Vás informuji před zahájením pohotovosti nebo neprodleně po tom, co se o nich dozvím. V případě mimořádné události na mé straně (nehoda, nemoc, úraz, rodinné důvody apod.), kdy nemohu vyjet nebo dojet k porodu, mohu v souladu s Vaším přáním v této situaci vyjednat jako zástup některou z kolegyň.

Služby před porodem:

Jako dula Vám budu v těhotenství (nebo i před ním) poskytovat péči ve smyslu emocionální, fyzické a psychické podpory podle vzájemné dohody. Neposkytuji zdravotnické služby, nezasahuji do kompetencí zdravotníků, neposkytuji zdravotní informace, předávám své zkušenosti a především Vás podpořím v tom, pro co jste se sama rozhodla. V případě, že je při předporodních setkáních přítomen i Váš partner, i jemu pomáhám a poskytuji podporu a informace. Z výše uvedeného vyplývá, že jako dula nenesu zodpovědnost za průběh těhotenství po zdravotní stránce. Mým hlavním cílem je pomoci Vám prožít klidné těhotenství a připravit Vás po všech stránkách na porod a péči o dítě po porodu podle nejlepšího přesvědčení tak, abyste si byla schopná poradit v různých situacích a prostředích. Výsledkem naší spolupráce může být také sestavení porodního přání, v němž shrnete všechny své představy o péči, která Vám má být poskytována v porodnici.
Před přijetím do porodnice Vám mohu poskytovat péči ve smyslu emocionální, fyzické a psychické podpory v domácím prostředí. Řídím se přitom Vašimi přáními. Neposkytuji zdravotnické služby, pečuji o Vás tím, že se starám o Vaše pohodlí, tekutiny a občerstvení, promlouvám s Vámi a partnerem, pomáhám hledat polohy a metody, které Vám mohou ulevit, pokud o ně požádáte, pomáhám k Vašemu uvolnění. V situacích, kdy Váš partner musí řešit jiné záležitosti, pomáhám s organizačními věcmi kolem domácnosti před odjezdem do porodnice, případně Vás odvezu do porodnice. Můžeme se ale setkat až v porodnici. Vše závisí na Vašem přání a vývoji situace.

Nedoprovázím ženy u plánovaného neasistovaného porodu doma. Podmínkou mého doprovodu je alespoň jedno předporodní setkání, pokud možno i s partnerem (nejde-li o zástup za jinou dulu).
Veškerá doporučení, ze kterých v předporodní přípravě vycházím, se opírají o mezinárodně uznávané dokumenty WHO, ICI nebo dalších organizací. Samozřejmě beru v úvahu i doporučení ČPGS, se kterými pracují v českých porodnicích. Vždy respektuji, že každá žena má naprosté právo rozhodovat o svém těle, těhotenství a dítěti podle svého uvážení a s ohledem na svou životní historii.

Služby při porodu:

Jako dula Vám budu po přijetí do porodnice poskytovat nepřetržitou péči ve smyslu emocionální, fyzické a psychické podpory v průběhu celého porodu. Řídím se Vašimi přáními a pokyny. Neposkytuji zdravotnické služby, nezasahuji do kompetencí zdravotníků, nehodnotím průběh porodu, neprezentuji v porodnici svá přání a své názory, nerozhoduji za vás rodiče ohledně jakýchkoliv medicínských zákroků (nemám k ničemu takovému žádné právo ani kompetence), ale podpořím Vás v tom, pro co jste se sama rozhodla. Nevstupuji do vztahu mezi Vámi a zdravotníky, spíše tlumočím a vysvětluji, a přispívám tak často k lepší komunikaci. V případě, že je při porodu přítomen i partner, i jemu pomáhám a poskytuji podporu. Z výše uvedeného vyplývá, že nenesu zodpovědnost za průběh porodu po zdravotní stránce.