Význam duly

Mnohé výzkumy potvrzují pozitivní vliv nepřetržité přítomnosti speciálně vyškolené doprovodné osoby při porodu na celkový průběh a výsledek porodu. Tuto skutečnost uznává také Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO). V nejznámější a nejčastěji připomínané studii o významu duly (M. Klaus a J. Kennell: Mothering the Mother, 1993) se uvádí, že její přítomnost u porodu snižuje:

  •  počet císařských řezů o 50 %, délku první porodní doby o 25 %,
  • použití oxytocinu o 40 %,
  • užívání léků proti bolestem o 30 %,
  • použití kleští o 40 %,
  • žádosti o epidurální anestezii o 60 % a
  • že přítomnost duly často přispívá k nižší tělesné teplotě rodičky.
  • Služby duly mají pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví i na výskyt poporodní deprese. Matky, které doprovází dula, samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji.

Duly dnes nabízejí předporodní návštěvu, nepřetržitou péči během porodu, poporodní návštěvu a rozšířenou poporodní péči. Dulu můžete kontaktovat kdykoliv během těhotenství, nejlépe co nejdříve a minimálně 3 měsíce před porodem. Obvyklé jsou 2-3 konzultace před porodem, doprovod během porodu (podle přání rodičky) a poporodní návštěva. Při úvodní předporodní návštěvě dula se ženou (a jejím partnerem) projde porodní plán a probere s ní, co dalšího při porodu považuje za důležité a co si přeje. Zopakují si vhodné porodní polohy, význam správné výživy a pak si nastávající rodiče můžou s dulou popovídat o všech svých případných obavách z porodu a narození dítěte. Do porodu se rodiče můžou na dulu obracet s dalšími otázkami.

Když žena začne mít porodní vlny, zavolá dule, a ta za ní většinou přijede domů. Dula dokáže podle fyziologie těla, výrazu tváře a řeči rodičky rozpoznat, jak porod postupuje. S rodiči se dohodnou, kdy se odebrat do nemocnice či do porodního domu nebo zatelefonují porodní asistentce, která bude doprovázet porod v domácnosti. Během všech fází porodu dula pozorně sleduje reakce rodičky, a může jí poradit změnu polohy, nabídnout masáž, povzbudivá slova nebo užitečné mlčení.

Je připravena doprovázet a povzbuzovat každou ženu, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Lékaři a ostatní zdravotníci bývali zpočátku zaskočeni přítomností další osoby na porodním sále, avšak dnes si už mnozí pochvalují, že se jejich klientkám dostává zvláštní pozornosti a ty pak bývají spokojenější s celkovým průběhem porodu. Po narození miminka může dula poradit s kojením a s péčí o novorozeně, ale i s domácností, se staršími dětmi…

 

 

 

doula