Porodní plán

Abyste si částečně ujasnili představy o průběhu porodu, existuje možnost již během těhotenství vytvořit si svůj Porodní plán. Můžete si v něm postupně, např. s partnerem a dulou určit své priority a stručně je sepsat. Pomůže Vám to si také ujasnit své postoje k případným lékařským zásahům a informovat se na jejich výhody a nevýhody. Jde o citlivou záležitost, kterou někdy lékaři vnímají negativně. Proto já osobně považuji za vhodné vše sladit s možnostmi nemocnice, již jste si vybrala. Vše s vámi ráda proberu na předporodní schůzce.

S velikou radostí vítám možnost si své porodní přání vyplnit on-line.
Zde: https://www.porodni-prani.cz/

Příklad porodních přání uvádím na konci textu.

Zde alespoň základní otázky k úvaze:

1) Kdo bude (a smí být) přítomen u porodu. Otec, matka, přítelkyně, dula, ………..

2) Zda dovolíte případnou přítomnost studentů medicíny a zdravotní školy.
Bez Vašeho svolení k porodu nemají přístup.

3) Jestli chcete rodit přirozeně s porodní asistentkou, nebo dáte přednost lékařskému vedení.
Ptejte se v porodnici, co to znamená. Shánějte objektivní informace, ne jen, co poví kamarádky.

4) Přejete-li si na vyprázdnění klystýr nebo YAL nebo ani jedno.
Existuje možnost vše udělat doma ještě před odjezdem do porodnice.

5) Použijete-li k porodu vlastní oděv nebo erární. Proberte s dulou vhodné oblečení k porodu.

6) Zda si přejete oholení, nebo ne. I to můžete předem udělat v klidu doma sama.

7) Jestli budete fotit nebo, filmovat porod.
Často ženy nejdříve ze studu odmítají, ale pak je to mrzí. Když si ujasníte podmínky, budete mít
krásnou vzpomínku na porod, který třeba ani nebudete plně vnímat.

8) Že všechny zásahy před a během porodu byste rádi konzultovali a měli čas na rozmyšlenou.
Rozhodně byste neměli podstoupit nic s čím nesouhlasíte, pokud není ohroženo Vaše zdraví nebo zdraví
dítěte. Poučte se, udělejte si představu, ale také si připusťte, že při porodu samém budete možná uvažovat
poněkud jinak. Neodmítejte např. bezhlavě monitoring dítěte během porodu.

9) Jaký upřednostníte v případě císařského řezu způsob anestezie. Epidural nebo celková narkóza.

10) Jaké tišící prostředky jsou pro Vás přijatelné.
Epidurál či jiné tišící prostředky, homeopatie nebo pouze ty přirozené jako je sprcha, masáž, jiná poloha,
akupresura, ………..

11) Přejete-li si urychlovat porod.

12) Zda odmítáte nástřih, nebo s ním souhlasíte po konzultaci a v případě natržení.

13) Souhlasíte-li v případě potřeby s transfůzí.

14) Jaké pomůcky byste rády využila při porodu. Porodní stoličku, balón, žebřiny, vanu, atd.

15) Pomůcky, které si přinesete. Např. relaxační hudba, pomůcky pro aromaterapii,……

16) Kde všude chcete mít možnost trávit druhou dobu porodní. Na porodním křesle, stoličce, ve vodě, ……….

17) V jaké poloze chcete rodit. V leže, ve dřepu, v pololeže, v kleče, ve stoje, samozřejmě se můžete rozhodnout jinak dle situace.

18) Zda je pro Vás přijatelné vycévkování před tlačením nebo po porodu.

19) Zda se při velmi malém natržení chcete nechat šít nebo se nechat srůst přirozeně.

20) Přejete-li si dotepání pupečníku nebo přestřižení pupeční šňůry otcem.Proberte to také s ním, zvažte různé alternativy.

21) Jestli uvažujete o darování nebo odběru pupečníkové krve.
22) Zda chcete miminko po porodu položit na břicho umyté nebo hned po narození. Zda si přejete, aby zůstalo potom stále s Vámi.

23) Zda si přejete miminko hned po porodu změřit či ne. V některých porodnicích to nedělají. Není to jistě životně důležité.

24) Přejete-li si hned po narození nechat miminko dolézt k prsu (samopřisátí).

25) Přejete-li si samovolný porod placenty, pokud vše probíhá jak má. Jak dlouho se čeká a proč?

26) Zda vyžadujete být Vy nebo partner u všech poporodních vyšetření dítěte.

27) Chcete-li využít plný nebo částečný rooming-in. Nadstandard a případné alternativy.

28) Pokud to nebude bezpodmínečně nutné, že si nepřejete své dítě dokrmovat a když ano, tak jen s Vaším souhlasem.

29) Uveďte též všechny osobní údaje:
Termín porodu (můžete porodit dřív), jména rodičů, adresu, rodná čísla, kontaktní telefony na příbuzné nebo přátele pro případ potřeby, zdravotní pojišťovnu, gynekologa, dětského lékaře, jména pro miminko (v případě, že se nebude jmenovat stejně jako matka, tak i příjmení), pokud máte zdravotní problémy nebo nějakou alergii, uveďte je a také sepište léky, které užíváte kvůli kontraindikaci nebo nutnou dietu. Mějte pohromadě všechny zprávy, které jste dostala v těhotenství a jsou důležité pro Vaši péči při porodu nebo po něm, abyste nemusela mezi kontrakcemi běhat po porodnici.

30) Vyžadujte, aby Váš porodní plán byl převeden na oddělení šestinedělí.

PORODNÍ PŘÁNÍ

Jak probíhají kontroly před porodem při monitorování? Vyšetřuje se?
Lze dokumentaci vyplnit předem a pak jen zkontrolována, aby nemusela být vyplňována při porodu?
Jak se postupuje v případě pozitivního streptokokového nálezu?
Jak se postupuje při odtoku plodové vody bez porodu?
Jak se postupuje v případě císařského řezu? Jak poté probíhá bonding?
Jak se postupuje v případě ambulantního porodu? Při podepsání reverzu 2. nebo 3. den po porodu?
Máte vypracované postupy pro tragické situace, které nelze očekávat?
Jak podporujete po porodu kontakt i se starším dítětem?
Rezervace nadstandardu je nutná?

Obecná nejdůležitější přání:
– přirozený porod s co nejmenším počtem dalších osob u porodu, pokud možno péče jedné porodní asistentky, nepřeji si účast studentů – kdy přichází lékař a proč?
– dbát na soukromí rodičů
– používat podle přání i vlastní oděv
– nepřetržitá účast manžela a případně i duly v průběhu celého porodu i po něm (i při příjmu)
– postupovat pokud možno vlastním tempem a bez zásahů
– v případě komplikací či nutnosti provést jakýkoliv zásah chci být předem informována a chci, aby byl vyžádán můj souhlas tak, abych se mohla podílet na rozhodování o dalším postupu,
– nebudu-li schopna rozhodovat osobně, přeji si, aby za mne mluvil můj manžel, je seznámen s mými postoji
– nepřeji si odnášení dítěte z mé přítomnosti, případná nutná vyšetření provést pouze za přítomnosti otce
– v těhotenství mi působí potíže poloha vleže na zádech po dobu delší než 10 minut, žádám proto vždy o umožnění jiné než této polohy

První doba porodní – přání:
– přeji si minimální počet vnitřních vyšetření a bude-li to možné, aby všechna vyšetření v průběhu mého porodu prováděla pouze jedna osoba – porodní asistentka
– klystýr bude nebo nebude proveden podle konkrétní potřeby
– oholení hráze není nutné
– pokud to není vyloženě nutné, nepřeji si provádět amniotomii (umělé protržení vaku blan) a rozhodně si nepřeji provádět amniotomii bez informovaného souhlasu
– při monitorování srdeční činnosti dítěte si přeji mít možnost změnit polohu
– nepřeji si nabízení medikamentózního tlumení bolesti ani urychlující porod, ale v případě změny názoru si o něj sama řeknu
– přeji si mít možnost doplňování tekutin, ev. malého jídla dle potřeb
– ticho, přítmí a klid jsou pro mne velmi důležité, prosím, abych byla rušena co nejméně a měla možnost volného pohybu
– k tišení bolesti využiji masáže a úlevové techniky, budu tedy využívat volný pohyb a různé úlevové pozice, vanu, sprchu, balón, masáže apod.
– v případě odtoku plodové vody žádám maximálně možnou dobu vyčkávat a nevyvolávat porod

Druhá doba porodní
– ráda bych rodila do vody, konečné rozhodnutí ale učiním podle situace
– volnost pohybu, možnost svobodné volby polohy ke tlačení, a to v poloze, ke které spontánně dospěji, ráda bych měla (pokud nebudu rodit do vody) k dispozici žíněnku a porodní stoličku
– nepřeji si provedení preventivní epizotomie, dám přednost přirozenému natržení, uvítám pomoc porodní asistentky při ochránění hráze (bude-li to s ohledem na zvolenou polohu možné).
– nepřeji si posilování porodní činnosti infuzí fyz. roztoku nebo oxytocinu
– tlačení dle vlastních pocitů, instrukce ke tlačení pouze v případě nutnosti nebo na moje přání
– preferuji tlumené osvětlení při vypuzování dítěte
– v případě nutného císařského řezu – přeji si, aby personál udělal vše pro bonding s miminkem, anebo bezprostředně po porodu převzal dítě do péče otec (ihned vzít do náruče, být u ošetření, zajišťovat veškerou další péči)

Třetí doba porodní
– přeji si, aby se placenta odloučila přirozeně bez podpory léků
– placentu si chci z porodnice odnést
– pupečník si přeji nechat dotepat, pupeční pahýl podvázat tkanicí nebo gumou (ne svorkou)
– bezprostřední přiložení miminka na tělo matky „kůží na kůži“ a přikrytí
– nebude-li to nutné, neodsávat hleny
– miminko bezprostředně po porodu neutírat, neumývat, neoblékat, rozhodnu o dalším postupu sama
– nepoužívat ani později žádnou kojeneckou kosmetiku ani olej
– všechna vyšetření provádět na mém těle nebo v přítomnosti otce
– Kanavit prosíme podat v kapkách ale až po úspěšném přisátí, nebo vůbec…
– se zvážením miminka žádám počkat minimálně 2 hodiny po porodu, měření miminka bych ráda odložila až na dobu, kdy budeme opouštět porodnici.
– odcházet na oddělení šestinedělí budeme s miminkem my, ne sestra

POPORODNÍ PLÁN
– po porodu si přeji nepřetržitou účast mého manžela a miminko bude stále u mě nebo u manžela
– prosím o dítě ihned po porodu k sobě na pokoj, cítím se dostatečně schopná se o něj také postarat, pokud toho nebude schopná já, postará se o něj otec
– v případě císařského řezu si nepřeji být přeložena na JIP, pokud to bude možné
– plný roaming-in, v případě možnosti na nadstandardním pokoji s nepřetržitou přítomností otce
– respektující přístup ke kojení bez zbytečných stresujících informací
– nepřeji si, aby miminko bylo bez mého (ev. manželova) vědomí a souhlasu čímkoli dokrmováno
– pokud by miminko muselo dostávat jakoukoli jinou stravu ze zdravotních důvodů, ráda bych ho dokrmovala osobně, případně, aby mu stravu podával otec
– chci být předem informovaná o všech úkonech prováděných s mým dítětem, nechci, aby dítě bylo kamkoli odnášeno bez vědomí rodičů, po celou dobu pobytu v porodnici si nepřeji vyšetřování miminka mimo pokoj, bude vždy v mé přítomnosti nebo v péči otce. pokud to budou vyšetření vyžadovat, bude je vždy jeden z rodičů doprovázet a to po předešlé konzultaci o nutnosti vyšetření či zákroku
– v případě dobrého zdravotního stavu matky i dítěte, žádám o propuštění nejpozději po 72 hodinách od porodu, ale i kdykoli dříve