Nemoc je únik

Nemoc představuje pro mnoho lidí únik: nevědomý únik do nemoci – před nedořešenými problémy, drtivým stresem, nesnesitelnými zátěžemi, obavami nejrůznějšího druhu. Nemoc pak nevědomky signalizuje: Nic ode mne nechtějte! Zacházejte se mnou milostně! Nejsem schopen se bránit, už své břímě neunesu! Nemoc je pak jakýmsi ulehčením, záchranným kruhem pro neplavce či člověka vyčerpaného dlouhým plaváním. Jestliže lékař zbaví takového pacienta symptomů jeho choroby, nemocný si rychle pořídí jiné.

V nemoci spočívají zašifrovaná poselství. Porozumět jim, znamená umožnit sám sobě potřebnou orientaci vlastního života.

Nemoc je příležitost i výzvou k řešení problémů a někdy i samotného smyslu života. Bez nemoci nemůže být dosaženo pokroku. Smyslem života není být tak zdravý, jak je to jen možné a setrvat celý život v neměnném stavu rovnováhy. Nemocí nabýváme i zkušenost s cílem dosažení pokroku a většího uvědomění si naší skutečné přirozenosti. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout vážným nemocem, je přijmout výzvu ke změně.

Opravdové zdraví je dynamické a je charakterizováno silnou reaktivitou. Ta se může projevit jeden až dva dny trvající vysokou horečkou. Při narušené energii zdravé osoby, zvracení anebo průjem, když sní zkažené jídlo, chřipkou, pokud je k obnovení rovnováhy zapotřebí mimořádného eliminačního procesu, atd. Na emocionální úrovni je patrné totéž: hněv, odmítnutí dělat něco co dělat nechceme, pláč, smutek, atd. Všechny tyto reakce jsou krátké a intenzivní. Znovu však musíme získat svojí rovnováhu, energii a umět řešit každodenní problémy bez vážnějšího narušení našeho JÁ. Právě zde může být homeopatie velmi nápomocná, bez nevědomého úniku do nemoci, z které se nemůžeme dostat.

(Eliška Grazová)