Akutní homeopatická pomoc

Poradit homeopatický lék na akutní onemocnění není v homeopatii jednoduché, vždy je vhodná konzultace se svým homeopatem, pokud o homeopatii moc nevíme. Přesto se pokusím poradit, jak si pomoci v případě nutné pomoci. Nemusí se jednat o přesný lék právě pro vás, pokud o něm budete rozhodovat vy sami ale můžete se k němu přiblížit, aby vám pomohl na své úrovni. Popřípadě zkusit jiný homeopatický lék.

Pokud se někdo chce léčit homeopatii je důležité, aby použil své pozorovací schopnosti a vnímal vše , co je rozhodující pro výběr homeopatického léku a to např.: Začátek nástupu onemocnění, ráno či večer, rychlý nástup nemoci či pozvolný. Onemocnění vzniklé ze zimy, z nachlazení, z tepla, z přehřátí, z vystavení se na větru, ze stresu, z fyzického či psychického vypětí. Nemoc nastoupila náhle či pomalu, Bolest v krku začala na levé straně či na pravé. Teplota je stálá nebo nestálá, nastoupila okamžitě či pozvolna. Je velká žízeň nebo nechceme pít, máme chuť na teplé nápoje či chladné. Bolest se zlepšuje klidem či pohybem, teplem či chladem. Chceme společnost nebo naopak nechceme nikoho vidět. Jak nemoc snášíme, jsme podráždění, klidní, vystrašení.

Když si sami koupíme homeopatický lék v lékárně, tak v potenci 5 CH nebo 9 CH, po kunzultaci a s následnou konzultací s homeopatem, lze použít potenci 15 CH až 30CH. Správná volba léku je důležitá, tak i její potence. Dávkování je vždy individuální. Nejčastěji používáme 1-3 kuličky z počátku každých čtvrt hodiny, nanejvýše 10 dávek. Pokud během 24 hodin nedojde k zlepšení, je nutno změnit lék. Homeopatický lék, který užíváme sami bez konzultace s homeopatem bereme nanejvýše 3 až 4 dny a se zlepšením postupně homeopatikum vždy vysazujeme. Aspoň 20 minut před podání léku a 20 minut po podání léku si nic nedáváme do úst, zdržíme se jídla a pití. Homeopatických léků se ńedotýkáme rukou.

Je vhodné si pořídit o homeopatie publikaci, která vám homeopatii více přiblíží a pomůže při volbě léku při samoléčbě. Zde se jedná jen o ukázkový modul homeopatické pomoci.

Nejvhodnější léčba je však klasickou homeopatii s holistickým přístupem, kdy se podává jedna dávka jednoho léku v jednom čase, kdy se neřeší jen akutní příznaky.

V případě homeopatické léčby plně přebíráme sami zodpovědnost za svoje zdraví! Konzultaci o průběhu léčby s homeopatem a být pod dohledem svého lékaře považuji za samozřejmost.

 

VÝZNAM myšlenek, emocí, pocitů aj. má vliv na lidské zdraví. Význam je prožíván v mysli. Bez mysli nemůže být významu a význam samotný je neoddělitelný od myšlenek, pocitů a emocí.

VÝZNAM A NEMOC, význam může způsobit nemoc i dokonce smrt. Pokud dlouhodobě děláme něco co nechceme, tělo jakoby samo přivodí, abychom to dělat nemuseli. Onemocníme. Pokud z naší strany nedojde ke změně našeho jednání, fyzické tělo dál strádá a může dojít až k infarktu. Příčina pak už ani není zvýšený tlak, zvýšený cholesterol, ale odpor k tomu co děláme.Obrazy nemoci se postupně formulují a čekají na homeoterapeuta, aby je pozoroval a pochopil jejich význam.

VÝZNAM A ZDRAVÍ, prvním krokem k léčivému procesu je pochopení, jak přispěla mysl k tělesným nemocem. Ukazuje klientovi, jak musí přispět k tomu, aby byl v míru sám se sebou samotným. Ve vztahu mezi terapeutem a klientem mění terapeut význam nemoci pro klienta. Jedná se o získání znalostí o nevědomí druhého člověka, vědomou zkušeností.

V okamžiku, kdy si klient uvědomuje, jak je rozpolcen, je již začátek, kdy se začíná znovu zcelovat. Léčivý proces se odehrává ve vnímání a myšlenkách.

(Eliška Grazová)