Homeopatie, těhotenství a porod

Převzato z http://www.homeopatie.ivories.cz/tisk.php?clanek_id=119&tisk=1%3E
11. září 2006
Jaroslav Rychlovský MUDr.

 

Homeopatie, těhotenství a porod

interview pro časopis APERIO

Rozhovor s MUDr. Jaroslavem Rychlovským – lékařem homeopatem.

1. Co Vás přivedlo k homeopatii a co tato léčba představuje?

Již na studiích jsem se zajímal o jiné obory než jen o klasickou medicínu, např. o akupunkturu či východní terapie. Důvodem bylo to, že jsem neviděl výsledky chemické léčby nemocí jako dostatečné. Nemám na mysli chirurgické obory, které řeší pokročilé stavy orgánových poruch, kde operace je jediným možným řešením, ale běžné akutní nebo chronické nemoci. Vždy jsem měl pocit, že největší terapeutickou možností je pacient sám. Věřím, že v každém z nás je ukryta schopnost zlepšit či vyléčit každou nemoc, která v nás propukla. Jen vědět, jak ji v sobě iniciovat a použít. Vycházím z poznání, se kterým pracovali již naši předkové, že v živém těle existuje energie – životní síla – která naše složité tělesné zařízení ovládá. Jí jsou podřízeny děje metabolické, psychické a emocionální. To naše nehmotné Já je velitel a naše tělo poslouchá příkazy včetně těch chybných. Homeopatická léčba je schopna působit přímo na tuto energii a umožňuje nápravu chybných reakcí v našem systému. Je to proto, že homeopatický lék nepůsobí na hmotné, ale na energetické úrovni. Výsledkem homeopatického působení je změna vnitřního nastavení našeho systému, který sám dokáže chybu identifikovat a odstranit. Zní to jednoduše, ale existuje jedna velmi podstatná podmínka úspěchu této terapie, a to nalezení vhodného léku. Každý z nás umí snížit teplotu Aspirinem, ale ani zkušený homeopat leckdy tento symptom neumí bez dobrých znalostí vyřešit. Zvýšená teplota je symptom, kterým nám naše tělo signalizuje, že uvnitř je něco v nepořádku. K tomu, abychom homeopatickým lékem teplotu snížili, musíme vědět, na co tím tělo reaguje, co může být důvodem této reakce. K předepsání účinného léku musíme o pacientovi znát řadu informací. Další nezbytnou podmínkou úspěšné léčby nemocí je podrobné studium homeopatické filozofie, homeopatických zákonů a to nejtěžší, znalost homeopatických léků. Amatérismus do homeopatie nepatří, protože pracujete s lidským životem. Každý lékař i homeopat by měl vzít také plnou osobní odpovědnost za své vzdělávání.

2. Jak dlouho se již věnujete homeopatické medicíně?

Homeopatii používám k léčbě různých nemocí přes 12 let, ale teorii homeopatie studuji mnohém déle. Před rokem jsem ukončil 3letou školu klasické homeopatie v italské Bologni. Jako jeden z mála lékařů v této zemi mám diplom platný pro Evropskou Unii. Ve studiu pokračuji dál.

3. Co všechno lze homeopatií léčit?

V podstatě cokoliv. Upravením energie v našem těle posílíme dobrou funkci imunity, takže např. odstraníme sklon k infekcím, alergii či poruchám metabolismu. U žen dochází k úpravě menstruačního cyklu atd. Pacient po podání léku může pozorovat psychické zklidnění, nárůst energie a určitý životní nadhled, který mu pomáhá zvládat životní problémy snáze. Právě tyto životní problémy jsou častou příčinou poruch zdraví. Každý v sobě máme zakomponovanou rovinu zranitelnosti na určitá témata. V okamžiku, kdy je život před nás postaví, můžeme onemocnět. Je to tím, že tato témata v sobě neumíme vyřešit, zpracovat a najít z nich východisko. Nemoc je tedy určitou reakcí třeba na psychický stres, pracovní zátěž či dlouhodobou nespokojenost. Často v praxi pozoruji, jak někteří pacienti onemocní v období velkých životních změn či ve chvíli, kdy něco významného ztratí – blízkého člověka, majetek, postavení. Každý reagujeme na něco jiného. To je pro nás typické a to nás i charakterizuje.

4. Podle čeho se homeopatický lék vybírá?

Tohle téma patří v homeopatické medicíně k nejtěžším a nejkomplikovanějším. V homeopatii nepracujeme s pojmem diagnóza jako s jediným vodítkem k léku, to je velmi zjednodušené a zavádějící schéma. Diagnóza je jen částí celého komplexu hodnocení. Každý pacient, který má být úspěšně léčen, musí být pečlivě vyšetřen a vyzpovídán. Jedná se hlavně o vyšetření pocitového stavu nemocného a pochopení jeho životní situace. Zjištění jeho roviny zranitelnosti, od ní můžeme vystopovat začátky onemocnění. Nemoc je specifická reakce na životní zátěž. Ke stanovení léku musíme určit typologii pacienta, která v sobě zahrnuje psychické, tělesné i obecné charakteristiky. Je to velmi složitý systém určování, protože správný lék vybíráme ze souboru stovek léků. Musíte mít dobrý pozorovací talent a dostatečné vzdělání, jinak lék nenajdete. Bez nalezení správného léku homeopatická léčba buď nefunguje, nebo jen na chvíli, anebo se nemoc může potlačit. Potom se porucha u pacienta přesune na jiný orgán, tak jako v klasické medicíně – např. zaléčíte dítěti ekzém mastmi se steroidy a často se u něho později objeví alergie a astma.

5. Teď konečně přicházíme k tomu, jak je homeopatie použitelná v těhotenství a při porodu?

Homeopatická léčba má oproti chemické medicíně jednu velkou přednost – nemá vedlejší negativní účinky. Pokud těhotná žena onemocní, může být homeopatiky léčena a vyléčena – což potvrzuji laboratorním či jiným vyšetřením – aniž bychom zvyšoval riziko negativního ovlivnění vyvíjejícího se zárodku dítěte. Opakovaně jsem pozoroval u těhotných pacientek, že po podaném homeopatiku došlo nejen k ústupu symptomů akutní nemoci, ale i zlepšení dalších charakteristik, jako např. nárůst energie, ústup nevolnosti v začátcích těhotenství, zlepšení spánku, vymizení bolestí páteře, psychickému zklidnění ženy. Věřím, že tato komplexní léčba budoucí maminky působí dobře i na vyvíjející se plod. Homeopatická terapie zlepšuje celkový stav těhotné ženy, umožňuje jejímu organismu, aby fungoval optimálně v těhotenství i ve fázi porodu a po něm. Existují homeopatické léky, které se podávají ke konci těhotenství jako podpora za účelem navození relaxace děložního hrdla, ke zmírnění nadměrně bolestivých stahů během porodu, či snížení poporodního krvácení. Opakovaně jsem od žen, kterým jsem tyto léky před porodem předepsal, dostal zprávu, že je u porodu použily s dobrý efektem.

6. Jsou homeopatika vhodná pro léčbu nemocí u novorozenců nebo při nemoci matky v době kojení?

Opakovaně vyléčil homeopatický lék záněty prsou u kojících žen, aniž bych k tomu použil antibiotika. Pokud se nemocnému novorozenci podá homeopatický lék např. ve formě kapek, můžeme hned od začátku jeho života příznivě ovlivnit jeho zdraví a tudíž i vývoj. Dobrou homeopatickou léčbou novorozeňat a malých dětí můžeme dosáhnout snížení rozvoje chronických nemocí, např. alergií, ekzémů, poruch zažívání či jiných závažných onemocnění a předejít tomu, aby se z dítěte stal celoživotní konzument chemických léků.

Děkuji Vám za rozhovor.

Pozn. red.
MUDr. Jaroslav Rychlovský vystudoval Universitu Karlovu v Praze a po promoci začal svojí praxi jako praktický lékař. Postupně do své terapie zařadil alternativní obory jako akupunkturu a homeopatii. V současné době pořádá i školení, kde vyučuje homeopatickou medicínu pro pokročilé homeopaty.
Svoji soukromou praxi má na adrese Černomořská 4, Praha 10.
K homeopatické léčbě je potřeba se předem telefonicky objednat.
Telefonní kontakt je +420602852115.

zdroj: časopis APEIRO

zobrazit všechny články tohoto autora